សួន ចាន់នី

តារាងកាលវិភាគប្រកួតគុនខ្មែរសង្វៀនទាំង៦​ របស់ CBS ចុងសប្ដាហ៍នេះ

ធានាថាពិតជាកក្រើកសង្វៀន CBS កាន់តែពិសេសសប្ដាហ៍នេះ CNC នឹងមានការប្រកួត និងផ្សាយផ្ទាល់ពីខេត្តកំពង់ស្ពឺ

សួន ចាន់នី ថាទទូចចង់ប៉ះ ម៉ៃសុទ្ធ ដើម្បីស្ទង់សមត្ថភាពខ្លួនឯង (មានសម្ភាសន៍)

អ្នកលេងកែងគុនខ្មែរ សួន ចាន់នី បញ្ជាក់ថាការទទូចចង់ប៉ះអ្នកប្រដាល់ថៃ ម៉ៃសុទ្ធ ជាលើកទី២គឺដើម្បីស្ទង់សមត្ថភាពខ្លួនឯង

តារាងកាលវិភាគប្រកួតគុនខ្មែរសង្វៀនទាំង៦​ របស់ CBS ចុងសប្ដាហ៍នេះ

ចុងសប្ដាហ៍នេះ ស្ថានីយ៍ផ្សព្វផ្សាយ CNC នឹងមានការប្រកួតដ៏កក្រើក ហើយក៏មានគូពិសេសៗជាច្រើន

សួន ចាន់នី មិនទាន់ធានាថាអាចបន្តឈ្នះលើកដៃគូក្នុងការប្រកួតសប្តាហ៍នេះ (មានវីដេអូ)

អ្នកលេងកែងខណ្ឌឬស្សីកែវ សួន ចាន់នី មិនទាន់ធានាថាអាចបន្តឈ្នះលើកដៃគូ ក្នុងការប្រកួតសប្តាហ៍នេះ

តារាងកាលវិភាគប្រកួតគុនខ្មែរសង្វៀនទាំង៦​ របស់ CBS ចុងសប្ដាហ៍នេះ

ចុងសប្ដាហ៍នេះ ស្ថានីយ៍ផ្សព្វផ្សាយ CNC នឹងមានការប្រកួតដ៏កក្រើក ហើយក៏មានគូពិសេសៗជាច្រើន

សួន ចាន់នី ថាយល់ច្បាស់ពីការប្រកួតលក្ខណៈម៉ារ៉ាតុន

អ្នកប្រដាល់គុនខ្មែរ សួន ចាន់នី ថាយល់ច្បាស់ពីការប្រកួតលក្ខណៈម៉ារ៉ាតុន ក្រោយធ្លាប់ឈ្នះជើងចំនួនពីរដង

អ្នកប្រដាល់ត្រកូល សូត្រ សប្តាហ៍នេះ ចាញ់ទាំង ២ (មានវីដេអូ)

អ្នកប្រដាល់ត្រកូល សូត្រ សប្តាហ៍នេះ ចាញ់ទាំង ២ ក្នុងសង្វៀនមួយ

សូត្រ ប៊ុនធី ប៉ះអ្នកប្រដាល់ជប៉ុនលើកទីមួយក្នុងអាជីព (មានវីដេអូ)

អ្នកលេងគុនខ្មែរ សូត្រ ប៊ុនធី ប៉ះអ្នកប្រដាល់ជប៉ុនជាលើ់កទីមួយក្នុងអាជីពនាសប្តាហ៍នេះ