ពុទ្ធ ឆាយរិទ្ធី

ពុទ្ធ ឆាយរិទ្ធី ឡើងសង្វៀនសាជាថ្មីប៉ះ ភិតសាយហ្វា (មានសម្ភាសន៍)

ក្រោយបាត់មុខមួយរយៈអ្នកប្រដាល់ ពុទ្ធ ឆាយរិទ្ធី វិលមកសង្វៀន CNC សារជាថ្មី ប៉ះកីឡាករថៃ ភិតសាយហ្វា

កងទ័ពគុនខ្មែរចេញប្រយុទ្ធនៅសង្វៀន CBS ចុងសប្ដាហ៍នេះ

តារាងកាលវិភាគប្រកួតគុនខ្មែរសង្វៀនទាំង៤​ របស់ CBS ចុងសប្ដាហ៍នេះ

តារាងកាលវិភាគប្រកួតគុនខ្មែរសង្វៀនទាំង៦​ របស់ CBS ចុងសប្ដាហ៍នេះ

ចុងសប្ដាហ៍នេះ ស្ថានីយ៍ផ្សព្វផ្សាយ CNC នឹងមានការប្រកួតដ៏កក្រើក ហើយក៏មានគូពិសេសៗជាច្រើន

ពុទ្ធ ឆាយរិទ្ធី ប្តេជ្ញាឈ្នះប្រាក់លានពេលប៉ះ ណាំខៈបួន ក្នុងជំនួបលើកទីពីរ (មានវីដេអូ)

អ្នកប្រដាល់ក្លិបពុទ្ធសេរីវង្ស ពុទ្ធ ឆាយរិទ្ធី ប្តេជ្ញាយកប្រាក់លានពីកីឡាករថៃ ណាំខៈបួន ក្នុងជំនួបលើកទីពីរនាសប្តាហ៍នេះ

តារាងកាលវិភាគប្រកួតគុនខ្មែរសង្វៀនទាំង៦​ របស់ CBS ចុងសប្ដាហ៍នេះ

ចុងសប្ដាហ៍នេះ ស្ថានីយ៍ផ្សព្វផ្សាយ CNC នឹងមានការប្រកួតដ៏កក្រើក ហើយក៏មានគូពិសេសៗជាច្រើន

តារាងកាលវិភាគប្រកួតគុនខ្មែរសង្វៀនទាំង៦​ របស់ CBS ចុងសប្ដាហ៍នេះ

ខាងក្រោមនេះជាបញ្ចីឈ្មោះកីឡាករគុនខ្មែរដែលហ្នឹងបង្ហាញក្បាច់គុននាចុងសប្ដាហ៍នេះ៖

ពុទ្ធ ឆាយរិទ្ធី ថាដឹងក្បាច់ នឹងត្រាក់កានច្បាស់ (មានសម្ភាសន៍)

អ្នកប្រដាល់គុនខ្មែរ ពុទ្ធ ឆាយរិទ្ធី នឹងត្រូវធ្វើធ្ងន់ពេលប៉ះដៃគូចាស់អ្នកប្រដាល់ថៃ នឹងត្រាក់កាន នៅល្ងាចថ្ងៃសុក្រនេះ

តារាងកាលវិភាគប្រកួតគុនខ្មែរសង្វៀនទាំង៦​ របស់ CBS ចុងសប្ដាហ៍នេះ

ចុងសប្ដាហ៍នេះ ស្ថានីយ៍ផ្សព្វផ្សាយ CNC នឹងមានការប្រកួតដ៏កក្រើក ហើយក៏មានគូពិសេសៗជាច្រើន