ឡុង​ សុវណ្ណឌឿន

តារាងកាលវិភាគប្រកួតគុនខ្មែរសង្វៀនទាំង៦​ របស់ CBS ចុងសប្ដាហ៍នេះ

ចុងសប្ដាហ៍នេះ ស្ថានីយ៍ផ្សព្វផ្សាយ CNC នឹងមានការប្រកួតដ៏កក្រើក ហើយក៏មានគូពិសេសៗជាច្រើន

តារាងកាលវិភាគប្រកួតគុនខ្មែរសង្វៀនទាំង៦​ របស់ CBS ចុងសប្ដាហ៍នេះ

ខាងក្រោមនេះជាបញ្ចីឈ្មោះកីឡាករគុនខ្មែរដែលហ្នឹងបង្ហាញក្បាច់គុននាចុងសប្ដាហ៍នេះ៖

តារាងកាលវិភាគប្រកួតគុនខ្មែរសង្វៀនទាំង៦​ របស់ CBS ចុងសប្ដាហ៍នេះ

ចុងសប្ដាហ៍នេះ ស្ថានីយ៍ផ្សព្វផ្សាយ CNC នឹងមានការប្រកួតដ៏កក្រើក ហើយក៏មានគូពិសេសៗជាច្រើន

ឡុង សុវណ្ណឌឿន ប៉ះកីឡាករបារាំងសប្តាហ៍នេះ​ (មានវីដេអូ)

ការវិលមកវិញរបស់អ្នកប្រដាល់គុនខ្មែរ ឡុង សុវណ្ណឌឿន ក្នុងសប្តាហ៍នេះនឹងត្រូវជួបអ្នកប្រដាល់អឺរ៉ុបបន្ទាប់ពីផ្អាក់ឡើងសង្វៀនមួយរយៈ ។