ខាំ ខ្លានាង

តារាងកាលវិភាគប្រកួតគុនខ្មែរសង្វៀនទាំង៦​ របស់ CBS ចុងសប្ដាហ៍នេះ

ចុងសប្ដាហ៍នេះ ស្ថានីយ៍ផ្សព្វផ្សាយ CNC នឹងមានការប្រកួតដ៏កក្រើក ហើយក៏មានគូពិសេសៗជាច្រើន

តារាងកាលវិភាគប្រកួតគុនខ្មែរសង្វៀនទាំង៦​ របស់ CBS ចុងសប្ដាហ៍នេះ

ចុងសប្ដាហ៍នេះ ស្ថានីយ៍ផ្សព្វផ្សាយ CNC នឹងមានការប្រកួតដ៏កក្រើក ហើយក៏មានគូពិសេសៗជាច្រើន

ខាំ ខ្លានាង មានកម្លាំងចិត្តកាន់តែខ្លាំងក្រោយឈ្នះថៃពីរប្រកួតជាប់គ្នា (មានសម្ភាសន៍)

អ្នកប្រដាល់ទម្ងន់ស្រាល ខាំ ខ្លានាង មានកម្លាំងចិត្តកាន់តែខ្លាំងក្រោយឈ្នះកីឡាករថៃពីរប្រកួតជាប់គ្នា