លន បញ្ញា

តារាងកាលវិភាគប្រកួតគុនខ្មែរសង្វៀនទាំង៦​ របស់ CBS ចុងសប្ដាហ៍នេះ

ខាងក្រោមនេះជាបញ្ចីឈ្មោះកីឡាករគុនខ្មែរដែលហ្នឹងបង្ហាញក្បាច់គុននាចុងសប្ដាហ៍នេះ៖

តារាងកាលវិភាគប្រកួតគុនខ្មែរសង្វៀនទាំង៦​ របស់ CBS ចុងសប្ដាហ៍នេះ

ចុងសប្ដាហ៍នេះ ស្ថានីយ៍ផ្សព្វផ្សាយ CNC នឹងមានការប្រកួតដ៏កក្រើក ហើយក៏មានគូពិសេសៗជាច្រើន

ម៉ឺន សុភា៖ លន បញ្ញា នឹងក្លាយជាអ្នកប្រដាល់ល្បីមួយរូបនាពេលអនាគត (សម្ភាសន៍)

អ្នកប្រដាល់កណ្តាប់ដៃធ្ងន់ ម៉ឺន សុភា បញ្ជាក់ថាសិស្សប្អូន លន បញ្ញា នឹងក្លាយជាអ្នកប្រដាល់ល្បីមួយរូបនាពេលអនាគត