កីឡដ្ឋានទាំង១២នៅរុស្ស៊ី សម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ FIFA World Cup 2018    ការប្រកួតបាល់ទាត់ FIFA World Cup នឹងដំណើរការជាលើកទី២១ ដោយចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី១៤ ខែ មិថុនា ដល់ ថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨  នាប្រទេសរុស្ស៊ី ដែលទទួលសិទ្ធផ្សាយបន្តផ្ទាល់ផ្ដាច់មុខនៅកម្ពុជា ដោយក្រុមហ៊ុន CBS ដែលមានទូរទស្ស CTN, MYTV និង CNC។

    ក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះ រុស្ស៊ីបានយកទីក្រុងចំនួន១១ និងជ្រើសរើសកែប្រែទីលានចំនួន១២កន្លែង ដើម្បីកម្មវិធីដ៏ធំជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនេះ។ ទីលានបាល់ទាត់ និងទីក្រុងទាំងនោះរួមមាន៖

1- ទីលាន Kaliningrad Stadium ៖ ស្ថិតក្នុងទីក្រុង Kaliningrad ដោយទីលាននេះនឹងផ្ទុកអ្នក ទស្សនាបានដល់ទៅ ៣៥២១២ កៅអី។2- ទីលាន Kazan Arena ៖ ស្ថិតក្នុងទីក្រុង Kazan ។ ទីលាននេះអាចផ្ទុកអ្នកទស្សនាបាន ៤៥៣៧៩កៅអី។


3- ទីលាន Spartak Stadium ៖ មានទីតាំងស្ថិតនៅកណ្តាលរដ្ឋធានី Moscow តែម្តង ដោយទីលាននេះអាចផ្ទុកអ្នកទស្សនាបានដល់ទៅ ៤៥៣៦០កៅអី។


4- ទីលាន Luzhniki Stadium ៖ មានទីតាំងនារដ្ឋធានា Moscow ជាមួយទីលាន Spartak ដែរ ប៉ុន្តែមានទំហំធំជាង និង អាចផ្ទុកអ្នកទស្សនាបានដល់ទៅ ៨១០០០ កៅអីឯណោះ។


5- ទីលាន Nizhny Novgorod Stadium ៖ មានទីតាំងស្ថិតនៅ ទីក្រុង Nizhny Novgorod ដោយអាចផ្ទុកអ្នកទស្សនាបាន ៤៤៨៩៩កន្លែង។


6- ទីលាន Rostov Arena ៖ មានទីតាំងនាទីក្រុង Rostov-on-don ដោយវានឹងអាចផ្ទុកអ្នកទស្សនាបាន ៤៥០០០កៅអី ។


7- ទីលាន Saint Petersburg Zenit Arena ៖ ទីលាននេះស្ថិតនៅទីក្រុង Saint Petersburg ដោយវានឹងអាចផ្ទុកមនុស្សបាន ៦៨១៣៤ កៅអី។


8- ទីលាន Cosmos Arena ៖ មានទីតាំងនៅទីក្រុង Samara ដោយនឹងផ្ទុកអ្នកទស្សនាបាន ៤៤៩១៨ កៅអី។


9- ទីលាន Mordovia-arena ៖ ស្ថិតក្នុងទីក្រុង Saransk។ វាអាចផ្ទុកអ្នកទស្សនាបាន ៤៤៤៤២ កៅអី។


10- ទីលាន Fisht Stadium ៖ ទីលានដែលស្ថិតក្នុងទីក្រុង Sochi អាចផ្ទុកអ្នកទស្សនាបាន ៤៧៦៥៩កៅអី។


11- ទីលាន Volgograd Arena ៖ ទីលានដែលស្ថិតក្នុងទីក្រុង Volgograd អាចផ្ទុកអ្នកទស្សនាបាន ៤៥៥៦៨ កៅអី។


12- ទីលាន Central Stadium៖ ជាទីលានដែលមានទំហំតូចជាងគេបន្តិច ដោយផ្ទុកបានតែ ៣៥៦៩៦ កន្លែង ស្ថិតក្នុងទីក្រុង Yekaterinburgអត្ថបទដោយ៖ កុមារទេព

Loading...