សង្វៀន ស៊ីអិនស៊ី សប្ដាហ៍នេះ ធានាថាជក់ចិត្ត

   

    ចុងងសប្ដាហ៍នេះ ស្ថានីយ៍ផ្សព្វផ្សាយ CBS នឹងមានការប្រកួតដ៏កក្រើក ហើយក៏មានគូពិសេសៗជាច្រើន មកតតាំងក្បាច់គុនគ្នា។ ខាងក្រោមនេះគឺ ជាកាលវិភាគប្រកួតនាចុងសប្ដាហ៍នេះ៖

អត្ថបទដោយ៖ ឆេង

Loading...